Slambehandlingssystem

Slambehandling har aldri vært enklere!

Med Bluecirc slambehandlingssystem får du et system som er tilpasset og dimensjonert til ditt anlegg. Komponentene kan monteres i container, eller plasereres i eksisterende bygning.

Systemet består av buffertank, innblander for organisk polymer, skruepresse og tørke.  Systemet består av få, men effektive komponenter. Systemet krever derfor lite vedlikehold.

Systembeskrivelse

Rejektvann fra anlegget føres med fall eller pumpe til 8-10 m3 buffertank. Buffertank fylles opp til ønsket nivå og registreres med nivåføler. Når ønsket nivå er oppnådd vil slampumpen starte å pumpe. Slampumpen henter vannet fra bunn av buffertank og fører slamvannet videre inn til flokasjonstank hvor organisk polymer blir innblandet og mixet. Et overfløpskammer fører så slammet inn til skruepressen hvor vannet blir presset ut av slammet. Ut fra skruepressen vil det komme slam med tørrstoffi nnhold fra 25-30 %. Dette havner i en slamoppsamler. Fra slamoppsamler føres slammet videre inn til tørke via transportskrue. Transportskruen sørger for å dosere riktig mengde slam inn i hver tørke. Slamtørken starter så automatisk.  Etter endt tørketid transporteres pulverisert slam ut og oppsamles i storsekk.

Ønsker du mer informasjon om våre produkter?

Fyll inn informasjonen og vi kontakter deg.

Andre produkter

Slambehandlingssystem

Med Bluecirc slambehandlingssystem får du et system som er tilpasset og dimensjonert til ditt anlegg. Komponentene kan monteres i container, eller plasereres i eksisterende bygning.

HEX Trommelfilter

Filteret er utviklet med fokus på holdbarhet og drift. PE lokk, glidelager, tannhjuldrift og BeeCell™ filterpaneler er noe av det som gjør HEX til det rette trommelfilter både til drift i vann med lav og høy salinitet.

Ombygging av trommelfilter

Få et mer driftssikkert anlegg ved å bytte fra kjede- til tannhjulsdrift (DDGW). Vi bygger om de fleste type trommelfilter til HEX DDGW.

Klekkekar

Klekkekaret gir deg full visuell kontroll uten å skape forstyrrende bevegelser i vannmassen. Mer oversikt og mindre stresset yngel gir bedre forutsigbarhet og overlevelse gjennom produksjonen.