HEX Trommelfilter

HEX Et trommelfilter som skiller seg ut

Filteret er utviklet med fokus på holdbarhet og drift. PE lokk, glidelager, tannhjuldrift og BeeCell™ filterpaneler er noe av det som gjør HEX til det rette trommelfilter både til drift i vann med lav og høy salinitet.

  • Tilpasses etter behov
  • 50% mindre spylevann
  • 50% lavere energiforbruk
  • Korrosjonsbestandig tank og lokk(HDPE)
  • Glidelager
  • Unik BeeCell™ fi lterpanel teknologi
  • Mer kapasitet

Direct Drive Gear Wheel

Alle HEX filtre blir i dag levert med Direct Drive Gear Wheel (DDGW). Dette erstatter tradisjonell kjededrift. Komponentene er laget i spesialplast og har lang levetid.

Kan monteres på eksisterende trommelfilter

BeeCell filterpanel – Mer kapasitet med naturens eget design

Filterpanelene sørger for optimal fjerning av partikler pga. den heksa-gonale cellestrukturen. Strukturen tillater samtidig mer vann å passere, dette sammenlignet med andre former for mønster.

Panelene er 400 x 1200 mm.

Polyethylene (PE) lokk 

For å dempe støynivået og unngå risikoen for korrosjon blir det brukt PE materiale som standard til våre trommelfiltre. PE er ikke bare med på å forlenge filterets levetid, men er også med til å holde arbeidsmiljøet i fokus. Leveres i flere filtreringsgrader, fra 10 µm og oppover. Panelene passer også til andre typer trommelfiltre.

HEX E-control – Reduser vannforbruk og energikostnader med HEX E-control.

Reduser vannforbruk og energikostnader med HEX E-control styreenhet. Trommelen starter først å rotere når BeeCellene er fylt opp med partikler og vannet ikke lenger kan passere. Da roterer trommelen helt til at åpent areal er tilgjengelig. Tilslutt når det ikke lenger fi nnes noe åpent areal i duken, vil spylepumpen og trommelen få signal om å starte, og dermed blir BeeCellene spylt helt ren for partikler.

Ønsker du mer informasjon om våre produkter?

Fyll inn informasjonen og vi kontakter deg.

Andre produkter

Slambehandlingssystem

Med Bluecirc slambehandlingssystem får du et system som er tilpasset og dimensjonert til ditt anlegg. Komponentene kan monteres i container, eller plasereres i eksisterende bygning.

HEX Trommelfilter

Filteret er utviklet med fokus på holdbarhet og drift. PE lokk, glidelager, tannhjuldrift og BeeCell™ filterpaneler er noe av det som gjør HEX til det rette trommelfilter både til drift i vann med lav og høy salinitet.

Ombygging av trommelfilter

Få et mer driftssikkert anlegg ved å bytte fra kjede- til tannhjulsdrift (DDGW). Vi bygger om de fleste type trommelfilter til HEX DDGW.

Klekkekar

Klekkekaret gir deg full visuell kontroll uten å skape forstyrrende bevegelser i vannmassen. Mer oversikt og mindre stresset yngel gir bedre forutsigbarhet og overlevelse gjennom produksjonen.