Om Bluecirc

Bluecirc er et offensivt utviklingsselskap i sterk vekst, som leverer miljøteknologi til fiskeri- og havbruksnæringen.

Selskapet har en bred portefølje av grunnprodukter, og er på vei til å lansere et nytt system for håndtering av biologisk avfall. Systemet tørker biologisk avfall som avskjær, død fisk, slam og annet – og gjør det om til utnyttbare ressurser. Etter lansering kommer dette systemet til å bli vår viktigste driver for videre vekst. Bluecirc har store ambisjoner om å endre næringen i mer bærekraftig retning, og gjøre det enkelt for næringsaktørene å velge mer miljøvennlige løsninger. Det skal være lønnsomt både for dem og for oss. Selskapet ble startet i 2017, har hovedkontor i Kristiansund og drives av langsiktige profesjonelle eiere.

Kontaktpersoner

Salg

Kristin Strandheim
Mobil: 415 43 804
Epost: kristin.strandheim@bluecirc.no

Adresse

Kristiansund

Industriveien 7,  
6517 Kristiansund N

Ønsker du mer informasjon om våre produkter?

Fyll inn informasjonen og vi kontakter deg.