Vil du være med å skape en mer bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring? Vi søker nye folk!

Bluecirc er spesialister på å håndtere og verdiøke biologisk avfall fra fiskeri- og havbruksnæringen.

Vil du være med å skape en mer bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring? Vi søker nye folk!

Vi er en del av den grønne bølgen innen de blå næringene, og har store ambisjoner om å endre verdikjedene hvor vi er inne. Vi har alltid en sirkulær ambisjon. For oss er ikke biologisk avfall et problem, men en ressurs som kan utnyttes med rett teknologi og rett innovasjonskraft. Vi er et selskap i sterk utvikling, med en solid portefølje av grunnprodukter. I tillegg har vi en ekstremt spennende pipeline av nye produkter som nå snart er på vei ut i markedet. Vi kommer til å gjøre en forskjell i fiskeri- og havbruksnæringen, og søker etter deg som vil være med på å skape en mer miljøvennlig, sirkulær og grønnere bransje. Se ledige stillinger her.

 

Fra Greenshore til Bluecirc

08 juli 2021

Takk for at du har vært med oss på reisen så langt, vi håper at du fortsetter å være med oss på reisen videre med utvikling av miljøteknologi som skal endre næringen vi jobber i.

Dette er Bluecirc

06 juli 2021

For deg som driver innen fiskeri- og havbruksnæringen er biologisk avfall høyst sannsynlig et problem. Enten det er død fisk, avskjær eller slam.