Hils på Kristin

Hils på Kristin

Kristin Strandheim startet hos oss i mai som Key Account Manager. Hun kommer fra Nekton Settefisk på Smøla hvor hun arbeidet som avdelingsleder. I bagasjen har hun fagbrev i aquakultur, samt salg og service etter mange år i egen butikk. Hun synes det er veldig spennende å følge oppdrettsbransjen i utvikling og gleder seg stort til å møte gamle og nye kunder på veien. 

Vi er stolt over å ha Kristin med på laget og gleder oss til å bli bedre kjent med henne! 

Fra Greenshore til Bluecirc

08 juli 2021

Takk for at du har vært med oss på reisen så langt, vi håper at du fortsetter å være med oss på reisen videre med utvikling av miljøteknologi som skal endre næringen vi jobber i.

Dette er Bluecirc

06 juli 2021

For deg som driver innen fiskeri- og havbruksnæringen er biologisk avfall høyst sannsynlig et problem. Enten det er død fisk, avskjær eller slam.