Fra Greenshore til Bluecirc

Takk for at du har vært med oss på reisen så langt, vi håper at du fortsetter å være med oss på reisen videre med utvikling av miljøteknologi som skal endre næringen vi jobber i.

Fra Greenshore til Bluecirc

Vi skifter navn og drakt men visjonen er den samme

«Fra marint bioavfall til en ressurs for framtiden»

Dette er Bluecirc

06 juli 2021

For deg som driver innen fiskeri- og havbruksnæringen er biologisk avfall høyst sannsynlig et problem. Enten det er død fisk, avskjær eller slam.