Dette er Bluecirc

For deg som driver innen fiskeri- og havbruksnæringen er biologisk avfall høyst sannsynlig et problem. Enten det er død fisk, avskjær eller slam. For oss er biologisk avfall en ressurs og en mulighet. Våre nye løsninger gjør det betydelig enklere for deg å håndtere avfallsutfordringene i egen drift. Samtidig jobber vi med å etablere sirkulære verdikjeder rundt våre produkter og tjenester, som gjør at avfallet kan utnyttes i stedet for å kasseres. Dermed slår vi flere fluer i en smekk. Bedre drift, høyere kvalitet, bedre marginer. Samtidig skaper vi ny verdi fra ressurser som i mange tilfeller destrueres eller kastes.

Dette er Bluecirc

Vårt system for tørking og foredling av slam er allerede i drift. Neste fase i utviklingen av tørketeknologien rettes mot hvit fisk, i hovedsak fiskemottak. Parallelt jobber vi også med en ny løsning for død fisk i oppdrettsanlegg, som er i siste utviklings- og testfase. Alle som håndterer syrebehandling på et oppdrettsanlegg vet hva vi snakket om. Det er en jobb ingen egentlig vil ha. Med vår nye løsning kvernes død fisk, tørkes i Blucirc sin spesiallagde tørke, for deretter å produsere verdifulle sluttprodukt. For oppdrettere betyr det at syrebadet i framtiden vil spille annenfiolin. Et system basert på tørking er sikrere, rimeligere og enklere. Dessuten slipper man å tenke på logistikk og avfallshåndtering etter at fisken er lagt i kverna og tørket. Denne nye løsningen er avhengig av EU-godkjenning, og er planlagt lansert i løpet av 2022.

Fra Greenshore til Bluecirc

08 juli 2021

Takk for at du har vært med oss på reisen så langt, vi håper at du fortsetter å være med oss på reisen videre med utvikling av miljøteknologi som skal endre næringen vi jobber i.