Fra Greenshore til Bluecirc

08 juli 2021

Takk for at du har vært med oss på reisen så langt, vi håper at du fortsetter å være med oss på reisen videre med utvikling av miljøteknologi som skal endre næringen vi jobber i.

Dette er Bluecirc

06 juli 2021

For deg som driver innen fiskeri- og havbruksnæringen er biologisk avfall høyst sannsynlig et problem. Enten det er død fisk, avskjær eller slam.