Miljøteknologi for fiskeri- og havbruksnæringen

Artikler fra Bluecirc

Fra Greenshore til Bluecirc

08 juli 2021

Takk for at du har vært med oss på reisen så langt, vi håper at du fortsetter å være med oss på reisen videre med utvikling av miljøteknologi som skal endre næringen vi jobber i.

Dette er Bluecirc

06 juli 2021

For deg som driver innen fiskeri- og havbruksnæringen er biologisk avfall høyst sannsynlig et problem. Enten det er død fisk, avskjær eller slam.

Ønsker du mer informasjon om våre produkter?

Fyll inn informasjonen og vi kontakter deg.

Sikrere og enklere prosesser som forbedrer arbeidsmiljøet for ansatte, bedrer fiskevelferden og øker verdiskapningen.

Oksygensensorer

Bluecirc er leverandør av OXYnor og OXYnor POM-sensorer fra SENTEC. Sensorene er utstyrt med optisk teknologi for presis måling av temperatur og oksygen, dette gir sensorene lange serviceintervaller. 

Slambehandlingssystem

Slambehandlingssystem

Med Bluecirc slambehandlingssystem får du et system som er tilpasset og dimensjonert til ditt anlegg. Komponentene kan monteres i container, eller plasereres i eksisterende bygning.

HEX Trommelfilter

HEX Trommelfilter

Filteret er utviklet med fokus på holdbarhet og drift. PE lokk, glidelager, tannhjuldrift og BeeCell™ filterpaneler er noe av det som gjør HEX til det rette trommelfilter både til drift i vann med lav og høy salinitet.

Ombygging av trommelfilter

Ombygging av trommelfilter

Få et mer driftssikkert anlegg ved å bytte fra kjede- til tannhjulsdrift (DDGW). Vi bygger om de fleste type trommelfilter til HEX DDGW.

Klekkekar

Klekkekar

Klekkekaret gir deg full visuell kontroll uten å skape forstyrrende bevegelser i vannmassen. Mer oversikt og mindre stresset yngel gir bedre forutsigbarhet og overlevelse gjennom produksjonen.

Oksygengenerator

Oksygengeneratoren skreddersys ditt anlegg/fartøy etter informasjon om behov og tilgjengelig areal. Vi tilbyr en fleksibel løsning som kan leveres på ramme eller i container.

Proteinskimmer

Proteinskimmere er enkle å drifte. Samtidig kan de håndtere stor variasjon i vannstrøm og organisk belastning.  

Multikvern

Utforming av kniver og mellomrom kan endres. Innløpstrau med lokk produsert i AISI 304 og endebryter kan også leveres.

Skrupresse

Multi Disk Skruepresse er et avansert slamavvanningssystem med et design som forhindrer tilstoppelse, og som har et svært lavt energiforbruk.